Kontaktní informace

Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o.
Unhošťská 2747
272 01 Kladno, Česká republika
tel: 312 700 700
fax: 312 700 500

ID schránky: 5y6sftv

 

Systém ochrany ŽP a BOZP

Společnost má zavedený a certifikovaný systém podle norem ISO14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Certifikát ISO 14 001 (pdf soubor)
Certifikát OHSAS 18001:2007 (pdf soubor)
Enviromentální profil

 

Politika EMS a BOZP:

Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o. je přesvědčena, že lidé jsou jejím nejvýznamnějším zdrojem a že kvalita životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví jejích zaměstnanců jsou tím nejdůležitějším.

Proto se společnost zavazuje:

  1. Plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  2. Usilovat o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu všech činností podniku a to jak zaměstnanci, tak vedení společnosti. Zaměříme se zejména na prevenci znečišťování v oblasti ovzduší a vodního hospodářství, snižování spotřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů, prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí.
  3. Zahrnout cíle, cílové hodnoty a programy ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do všech stupňů podnikatelského plánu. Hodnotit jejich plnění a účinnost systému v rámci přezkoumání vedením.